Halloween, den kdy se otevírají hranice mezi světem živých a mrtvých. Den, kdy je vše opředeno tajemnem a mystikou …
My milujeme Halloween, protože je to den, kdy můžeme na sebe přenést jakoukoliv podobu, zapojit fantazii, a ukázat co dovedeme.
31. 10. 2023 se naše třída proměnila ve třídu “neživých” a spolu s aranžéry připravila speciální anglický halloweenský program pro ostatní třídy. Moc si to všichni užili.
kolektiv 3.E

 

Halloween, a day when the line between the world of the living and the dead is blurred. A day when everything is cloaked in mysteriousness and mysticism …
We love Halloween, because it’s a day when we can take on any form, be creative and show everyone what we can do.
On 31st October, our class changed into “lifeless beings” and we prepared a special English Halloween programme, together with window-dressing students, for the rest of the school. Everyone extremely enjoyed this day.
Class 3.E