Kód oboru: 69-41-L/01
Délka studia: 4 roky
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitou
Zakončení studia: Maturitní zkouškou
Podmínky přijetí: Bez přijímacích zkoušek
Školné: 10.000,- Kč ročně
Lékařská prohlídka: Ano
Zahájení výuky: Ve školním roce 2007/2008

 

Vzdělávací program studijního oboru kosmetička je koncipován jako čtyřletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kosmetických služeb na úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Cílem je příprava k poskytování kvalifikovaných a kvalitních kosmetických služeb (základní odborné práce při přípravě zákazníků pro kosmetické úkony, např. povrchové čištění pleti pleťovým mlékem a pleťovou vodou, odborné odličování řas a obočí, úprava obočí, napařování kompresí i přístroji a různé druhy manuálních a přístrojových masáží obličeje a krku, aplikace obkladů a masek, běžné odborné práce při ošetřování pleti a pokožky, např. epilace a depilace, kosmetické masáže různých částí těla, poradenské služby v kosmetickém ošetřování pleti ohledně používaní vhodných přípravků podle aktuálního stavu pleti a věku zákazníka) a poskytování kvalifikované a kvalitní péče o ruce a nohy.

Vstupní předpoklady žáků

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné splnění povinné školní docházky. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento studijní obor. Při přijímání ke studiu se dále hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické a osobnostní.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru tohoto studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

  • nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze
  • poruchami jemné motoriky horních končetin
  • prognosticky závažnými alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek
  • poruchami zraku a poruchami barvocitu
    K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů z hlediska jejich uceleného odborného vzdělání je možné v soukromých a družstevních zařízeních poskytujících odborné profesionální kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně-hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.