Kód oboru: 64-41-L/51
Délka studia: 3 roky a 2 roky / pro absolventy učebních oborů
Forma vzdělání: denní / dálkové nástavbové studium
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Školné: denní 10.000,- Kč ročně / dálkové 7.000,- Kč ročně

 

Cílem je připravit absolventy vykonávat ekonomické, provozní, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se  mohou ucházet o studium na vysokých školách a na vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol.

 

Učební plán – denní ŠVP Stáhnout

Učební plán – dálkové ŠVP Stáhnout