logo

OPVK, EU

Název projektu: Zvýšení kvality výuky – výzva 56

(Zvýšení kvality výuky se zaměřením na kurikulární reformu a výuku cizích jazyků)

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Počáteční vzdělávání

Doba realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Rozpočet projektu: 378 980 Kč

Žadatel projektu: Střední škola služeb s.r.o.

OPVK, EU – peníze školám

Název projektu: Zkvalitnění metod výuky v SŠ služeb, UH

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Počáteční vzdělávání

Doba realizace projektu: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2014

Rozpočet projektu: 1 077 449 Kč

Žadatel projektu: Střední škola služeb s.r.o.

Digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu jsou dostupné
na požádání na e-mailové adrese: soukr.sos@iol.cz

Zde naleznete seznam aktuálních tématických oblastí.