Výroční správy


Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

 

Inspekční zprávy


Inspekční zpráva 2009

 

Ochrana osobních údajů


GDPR – ochrana osobních údajů

 

Dokumenty


Školní řád

Dotazník pro zaměstnance

Hlavičkový papír

Logo školy (200x200px)

 

Rozvrhy


Rozvrh – dálkové studium 1. pololetí

Rozvrh – dálkové studium 2. pololetí

 

Manuály


Manuál SOP KOS 2017

Manuál SOP KAD 2018

 

Přihlášky ke stažení


Přihláška SŠ ke studiu – denní

Přihláška SŠ ke studiu – nástavbové

Přihláška opravná ZZ

 

Žádosti ke stažení


Žádost o uvolnění z TV 

Žádost o opuštění budovy školy z TV

Žádost o povolení dřívějších odchodů ze školy pozdější příchody do školy

Žádost o uvolnění z předmětů

Žádost o uvolnění z výuky na dobu delší než 1 den

Žádost o změnu oboru

Žádost o přestup