Kód oboru: 69-51-H/01
Délka studia: 3 roky, pro žáky s ukončenou ZŠ
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: Závěrečná zkouška
Podmínky přijetí: Bez přijímacích zkoušek
Školné: 10.000,- Kč ročně
Zahájení výuky: Ve školním roce 1998/1999

 

Obor připravuje učně pro odborné profesionální kadeřnické úkony, pro uplatnění v soukromém, ale i státním sektoru.

Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníků poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby (holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace železem, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků).

Složka odborného vzdělání, v níž jsou účelově propojeny poznatky z oblastí technologie, materiálů a ekonomiky, poskytuje ucelený soubor teoretických i praktických vědomostí a dovedností nezbytných pro budoucí uplatnění v kadeřnických službách.

Odborný výcvik absolvují žáci v učňovských kadeřnických provozovnách, které se nacházejí v Uherském Hradišti na ulici Všehrdově a ve Štěpnicích.

Školné u tohoto oboru činí ročně 10.000,- Kč.

Učební plán ŠVP > Stáhnout