Učebny všeobecně vzdělávacích předmětů se nacházejí v Uherském Hradišti – Štěpnicích, kde je také ředitelství a sekretariát školy.

Výuka oborů středního vzdělání s výučním listem probíhá v týdenních cyklech, kdy se střídá týden teoretické výuky s týdnem odborného výcviku.

Teoretická výuka probíhá podle platných učebních plánů a učebních osnov s aktualizací dle potřeby a trendů v daném oboru.