Ukončování studia probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, dále dle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou, v aktuálních znění, a podle OOP ze dne 15. 3. 2021.

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – praktické zkouškyústní zkoušky. Žák získá střední vzdělání s výučním listem, jestliže úspěšně vykoná obě části závěrečné zkoušky.

Závěrečná zkouška je realizována podle jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný obor vzdělávání.

Pro praktickou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání libovolný počet témat. Pokud je stanoveno více témat než jedno, žák si jedno téma vylosuje. Součástí praktické zkoušky oboru Kadeřník je i samostatná odborná práce.

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce.

Organizace závěrečné zkoušky 2020/2021

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společnéprofilové. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

SPOLEČNÁ část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Organizace maturitní zkoušky 2020/2021

 

MZ přílohy ke stažení


Termíny maturitních zkoušek 2020/2021
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2020/2021
Příloha ke kritériím hodnocení profilové části maturitní zkoušky
Praktická zkouška KOS 2021
Dodatek pro maturitní ročníky 2019 a dřívější
Dodatek k hodnocení – hodnocení PP
Školní seznam literatury 2021
Kritéria pro tvorbu žákovského seznamu