Kód oboru:  66-52-H/01
Délka studia:  3 roky
Dosažené vzdělání:  Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia:  Závěrečná zkouška
Podmínky přijetí:  Bez přijímacích zkoušek
Školné:  10.000,- Kč ročně
Zahájení výuky: Ve školním roce 1998/1999

 

Obor připravuje učně pro odbornou činnost ve všech druzích obchodních institucích, obchodních společností, družstev a firmách provozujících výstavnictví a propagační činnost a ve službách

Odbornou část přípravy tvoří vyučovací předměty, v nichž je obsah zaměřen na aranžování zboží různého sortimentu ve výkladní skříni, v interiéru prodejny, ve vitrínách, na zhotovování různých druhů propagačních prostředků a na přípravu a realizaci propagačních akcí.

Logickou kontinuitu zahrnují související aranžérské činnosti, např. tapetování, natírání a malování barvou, vytváření textů a kompozic z psaného a konstruovaného písma, práce se světlem, zvukem, pohybem a administrativní práce.

Odborný výcvik probíhá ve školních ateliérech v Uherském Hradišti ve Štěpnicích a v terénu při přípravě výloh, interiérů a propagačních výrobků, včetně stáží u grafických a reklamních agentur.

Učební plán ŠVP Stáhnout