Dne 16. 1. 2023 proběhla na naší škole další soutěž v líčení. Tentokrát jako výzva pro „líčením nepolíbené nováčky“ – žákyně 1. ročníku oboru kosmetika. Podmínky byly pro všechny stejné, téma nebylo zadáno. Soutěž byla velkou výzvou a tak se název sám nabízel – „UKAŽ, CO V TOBĚ JE“.
Čas na ztvárnění představy byl 1,5 hodiny a na rozdíl od jiných soutěží v líčení, nebyly určeny žádné povinné prvky. Celkem líčilo 13 dívek a porota, složená z učitelek odborného výcviku, to neměla vůbec jednoduché. Po delší diskuzi jsme dospěly k výsledkům: na prvním místě se umístila Anna Knotková, na druhém Denisa Štefáníková a třetí byla Denisa Tomšejová. Vítězky, ale i všechny účastnice soutěže, byly odměněny krásnými cenami. Tímto bych chtěla moc poděkovat firmě Enii Nails, obci Modrá, Kovosteelu a firmě Koldokol za krásné sponzorské dary. Věřím, že se soutěž všem líbila a přispěla k prohloubení znalostí a dovedností v oboru, který si žákyně zvolily. Budeme se těšit na další kreativní ukázky toho, co v sobě mají a co ještě během svého studia objeví a prohloubí.

Bc. Nela Šmídová, učitelka OV