Studentky na přednášce, prevence nejen rakoviny prsu.

V pondělí 18. března k nám na půdu školy zavítaly studentky vysokých škol v rámci projektu Fashion Event Dotek, který se již dvanáctým rokem pořádá ve Zlíně. Dotek je projekt studentů z Univerzity Tomáše Bati a jeho hlavní náplní je podporovat mladé začínající návrháře. Tento projekt se mimo módy zaměřuje také na podporu neziskové organizace Aliance žen s rakovinou prsu o. p. s., kterou podpoří dražbou designového lokálního oblečení v den akce.

Letos byl zařazen také doprovodný program v podobě edukativních workshopů s názvem „Prevence dotekem“, který je zaměřen na celkovou zdravotní gramotnost a prevenci nejen rakoviny prsu. Cílem je toto téma více přiblížit mladému studenstvu středních škol.

Právě jeden z edukačních workshopů „Prevence dotekem“ byl pořádán i na naší škole a studentky tak byly seznámeny s tímto nelehkým tématem. V první části přednášky proběhly představení projektu a samotná prezentace o celkové zdravotní gramotnosti a prevenci. Dále následovala kreativnější část, kdy studentky tvořily koláže, spojené s onemocněním. Zlatým hřebem workshopu byl prsní fantom, na kterém si každá studentka mohla vyzkoušet správný postup při samovyšetření a rozpoznat tak nádorové onemocnění od zdravého prsu.

Děkujeme Michaeli Šotové, Natálii Vodákové, Karolíně Vávrové, Ester Hložkové a celému týmu Dotek za možnost uskutečnění workshopu.

Mgr. Barbora Holubová

Foto z akce ve fotogalerii.