V týdnu od 31. 10. – 5. 11. 2022 proběhla povinná odborná praxe, které slouží k prohloubení znalostí získaných během standardní výuky, ale také k získání nových dovedností a v neposlední řadě je pro žačky zpestřením ve výuce.

Pondělí se neslo v Halloweenském stylu. Jako každý rok se vyučující angličtiny a odborného výcviku spojili a vytvořili spolu s námi tu správnou Halloweenskou atmosféru a pro ostatní třídy společně připravili a ve spolupráci s aranžérkami „strašidelnou“ místnost. Na praxi jsme se nalíčily, převlékly a vydaly se do školy strašit. Bylo to super, dokonce jsme měly živého hada a červíky, dle reakcí účastníků to bylo opravdu děsivé 🙂 . Zároveň to byla „generálka“ na sobotní akci v Kovosteelu, kde nás čekalo líčení v podobném duchu.

V úterý provozovnu provoněly bylinky. Přijela za námi paní Jana Slunéčková z české kosmetické firmy Nobilis Tillia s velmi zajímavou přednáškou o přípravcích, aktivních látkách, účincích přípravků, které firma nabízí a kompletně nám vše představila. Bylo to pro nás velmi inspirující a jelikož tuto kosmetiku začínáme používat i na praxích, měla pro nás přednáška o to větší přínos. Produkty jsme si na vlastní kůži vyzkoušely, paní mistrová nám přednášku prokládala svými zkušenostmi a praktickými radami.

Ve středu nás paní mistrová učila trvalou na řasy, po absolvování výuky jsme dostaly osvědčení. První část byla teoretická, pak následovaly ukázky pracovního postupu. Každá žačka dostala potřebný materiál a po probrání tolik potřebné teorie jsme se vrhly na praxi. Vzájemně jsme si pod odborným dohledem paní mistrové provedly trvalou na řasy. Bylo to moc zajímavé a hodně nás to bavilo. Efekt natočených řas b yl krásný. Osvědčení jsme si opravdu zasloužily 🙂

Ve čtvrtek se naše provozovna proměnila v profesionální kosmetický salón, přivítaly jsme u nás několik zákaznic i jednoho zákazníka, kteří přišli na ošetření. Nabízely jsme úkony, které máme již probrané, celkový čas na každého zákazníka byl cca 1,5 hodiny. Vybírat si mohli péči o pleť, ošetření nohou, péči o ruce nebo o tělo a líčení. Nakonec jsme využily i náš středeční kurz trvalé na řasy a tento úkon zákaznicím nabídly. Zájem projevily dvě zákaznice. Byla to velká výzva a příležitost, paní mistrová zpovzdálí dohlížela, ale jinak nás v tom nechala „vymáchat“ 🙂 . O zákaznice jsme se musely kompletně, nabídnout ošetření, doporučit, nechyběla ani sklenice vody a drobné občerstvení. Příjemnou atmosféru provozovny paní mistrová doplnila o vůni éterických olejíčků z difuzéru a spoustou hořících svíček. A abychom zúročily i teoretickou výuku, vypisovaly jsme své zákaznici i „fiktivní“ paragon. Takže jsme si opravdu kompletně na vlastní kůži vyzkoušely svou budoucí práci v kosmetickém salónu.

Závěrem jsme tvořily letáček a dárkovou poukázku pro náš kosmetický salón.

Tento den byl opravdu velmi přínosný a jsme moc rády, že jsme si práci se zákaznicí mohly všechny v jeden den vyzkoušet.

V pátek jsme měly volno a tak jsme se doma psychicky připravovaly na naši sobotní velkou „líčící akci“ v Kovosteelu.

Nastala sobota a v Kovosteelu se konala akce „Strašidelná zahrada“ a nás i se „čtvrťačkami“, které nám přišly na pomoc, čekalo líčení všech účinkujících. Od příchodu až do zahájení akce jsme se sice nezastavily, ale výsledky byly úžasné. Buď jsme líčily podle předlohy nebo podle naší fantazie. Opět jsme si vyzkoušely komunikaci se zákazníkem. Jednalo se o líčení ve stylu Halloweenu, Témata, která jsme ztvárnily byla například: psychiatrická léčebna, strašidelné pole, královna Zloba, piráti, perníková chaloupka… Paní mistrová nám byla velkou oporou a s její pomocí jsme všechno zvládly, a tím završily celý náš týden odborné praxe.

Co říci závěrem? Všechny jsme se shodly, že celý týden odborné praxe nám přinesl nové poznatky. A zkušenosti jsou pro nás velmi důležité a zůstanou snad navždy. V neposlední řadě jsme si to všechny moc užily. Odborná praxe nás nejen stmelila, ale naučily jsme se spolupracovat, komunikovat mezi sebou a propojit teorii s praxí. Poznaly jsme nové lidi, a taky si „odpočinuly“ od školy.

Třída 3.E