Letošní školní rok jsme si mohli konečně opět naplno užívat cestování jak po České republice, tak i do zahraničí.

V  září zahájila naše škola své putování nejdříve po regionu, a to návštěvou Archeoskanzenu v Modré. Zde měli studenti možnost ověřit si, jaký byl život našich předků na Velké Moravě.

V  říjnu vycestovali studenti nástavbového studia do našeho hlavního města, kde si společně užili velkého množství pamětihodností a zajímavostí, které naše metropole nabízí.

V  měsíci říjnu pak naše škola zavítala hned do dvou sousedních států – do Maďarska a jejího hlavního města Budapešti a na Slovensko do Bratislavy. V  Budapešti jsme měli možnost prohlédnout si centrum města včetně dominanty, hradu Budína, odkud je překrásný výhled na celou metropoli. V Bratislavě nás nejvíce zaujal Bratislavský hrad a velmi poučná byla též prohlídka historického centra.

V  listopadu se maturitní třídy zúčastnily veletrhu vzdělávání Gaudeamus v  Brně, kdy měli možnost získat přehled o dalším pomaturitním vzdělávání.

V  prosinci jsme se studenty naší školy navštívili vánoční Vídeň, která všechny uchvátila svými nádhernými trhy a historickými památkami, ať to bylo sídlo panovníků Schönbrunn nebo Katedrála sv. Štěpána.

Před Vánocemi si studenti nástavbového studia prohloubili znalosti o významné osobnosti Zlínského kraje, Tomáši Baťovi. Při návštěvě Obuvnického studia a Mrakodrapu 21 získali mnoho informací nejen o tomto světoznámém podnikateli.

V  dubnu naše cestování pokračovalo do dalšího sousedního státu, a to do Polska. Tentokrát to byla návštěva Osvětimi, významné památky 2. světové války a připomínky tragédií, ze kterých by se mělo lidstvo snad jednou provždy poučit.

V  posledním měsíci školní docházky bylo naše putování uzavřeno prohlídkou zcela nově zrenovovaného muzea Jana Ámose Komenského v  Uherském Brodě.
Doufáme, že se cestování našim studentům líbilo a věříme, že se rádi zúčastní i dalších společných akcí naší školy.
Stanislava Vyoralová