Podle usnesení vlády se s účinností od 2. listopadu do
20. listopadu 2020 (včetně) zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem.