Ekonomická olympiáda (EO) je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB).

Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku (celkem jí prošlo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech středních škol). V letošním roce byla rozšířena také do Maďarska, Polska, Číny, Řecka a Bosny a Hercegoviny.

Letošního 5. ročníku se navzdory změněným podmínkám EO zúčastnilo 339 škol a více než 15 tisíc studentů. Stejně jako v předchozích letech, také nyní se této soutěže naše škola zúčastnila. Žáci pracovali online přímo z domova. V termínu 23. 11. – 4. 12. 2020 řešili individuálně 25 otázek z různých ekonomických sekcí. Ze tříd denního nástavbového studia v oboru podnikání prošlo testem 18 žáků. Ti nejlepší se probojovali k účasti na krajských kolech EO, které se uskuteční dne 16. března 2021 online formou. Součástí krajských kol bude i online konference, kde na programu budou 3 diskusní panely. 

Z naší školy dosáhl nejlepšího výsledku Martin Bruštík z 1. DN, jehož úspěšnost byla 92 %. Otázky zadané v krajském kole si však může zkusit zodpovědět i dalších 6 postupujících žáků – Monika Omelková, Andrea Lapčíková, Lucie Vycudilíková, David Marťán, Eliška Míšová a Nikola Samsonková. 

Všem postupujícím žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Současně jim přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i osobním životě. 

Do celostátního finále postoupí vždy dva nejúspěšnější řešitelé z každého kraje. Ti budou bojovat o vítězství v sídle ČNB v Praze.